Terrain Vague

Door Frank Hanswijk

Frank Hanswijk voor Move Over I'm Next: ‘Terrain Vague’ is een serie landschappelijke beelden van onbestemde, tijdelijke zones in de stad, Het is een pleidooi om deze te koesteren in een omgeving die volledig uitgetekend, doorgerekend en geprogrammeerd is. Juist deze vage gebieden zijn belangrijk. Ze bieden ruimte voor contemplatie en de vrijheid om autonoom te handelen binnen het uitgetekende grid.

Download .jpeg

Neem voor specifieke vragen over dit beeld, of over gebruik anders dan zoals beschreven in de Voorwaarden, direct contact op met de fotograaf.

Frank Hanswijk

Frank Hanswijk

Artist Statement: Ik maak (stads)landschappen en portretten. Mijn werk richt zich op de verbondenheid tussen mens en ruimte. Soms intiem en soms met meer afstand, brengen mijn beelden zowel gevoelens van verwondering als vertrouwdheid teweeg. Biografie: Frank Hanswijk (Rotterdam, 1971) ontwikkelde zich breed met werk in journalistiek, reclame, theater en architectuur. Sinds 2004 concentreert zijn werk zich in toenemende mate op architectuur en landschap. Kenmerkend is zijn tweeledige interesse in portret- en architectuurfotografie die vaak resulteert in een reportageachtige manier van werken. Hij benadert de architectuur niet als object maar als plek waarin de mens, al dan niet op de foto aanwezig, een cruciale rol speelt.

Mail de fotograaf
Mijn selectie