Rotterdam en andere steden in de wereld staan voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van verduurzaming, digitalisering, verstedelijking en gezondheid. Om tot slimme oplossingen te komen moeten de muren geslecht worden tussen verschillende vakgebieden. Daarom gaan Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC en TU Delft meer samenwerken op de gebieden van Health & Technologie, Sustainable Rotterdam Delta en Artificial Intelligence & Datascience.

Hoe kan vervoer in de stad slimmer en schoner? Hoe kan datascience de rechtspraak helpen? En kun je met behulp van Artificial Intelligence gezonder leven? Om Rotterdam en andere stedelijke gebieden in de wereld leefbaar te houden, moeten we complexen vraagstukken oplossen. Het is daarbij niet meer genoeg om die te bekijken vanuit één wetenschap.

Baanbrekende oplossingen realiseren

“Door deze verregaande samenwerking is het beter mogelijk baanbrekende oplossingen te realiseren en de maatschappelijke inbedding en acceptatie van nieuwe technologische en medische ontwikkelingen systematisch te bevorderen”, zegt Hans Smits, interim-voorzitter van het College van Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam. “In deze combinatie zijn de twee universiteiten en ons medische centrum nog aantrekkelijker voor studenten, internationale toponderzoekers en valorisatie-partners uit overheid en bedrijfsleven.”

Eco-systeem Health & Technology

Er wordt een ecosysteem gecreëerd waarin topwetenschappers uit uiteenlopende disciplines hun kennis, expertise en onderzoeksmethodes integreren. Zo komen ze tot nieuwe ontdekkingen en slimme oplossingen die de gezondheidszorg effectiever en efficiënter maken, gezondheid en de kwaliteit van leven verbeteren en mensen in staat te stellen om op afstand van het ziekenhuis hun gezondheid zelf te managen. Denk bijvoorbeeld aan slimme pleisters of andere technologieën die gegevens meten en direct doorsturen naar het ziekenhuis. De patiënt hoeft dan minder vaak op controle te komen terwijl zorgprofessionals wel snel beschikken over de juiste gegevens.

De HealthTech Campus die gepland is in Rotterdam zal fysiek ruimte bieden aan wetenschappers uit onder meer geneeskunde en gezondheidswetenschappen, technische wetenschappen en sociale wetenschappen om samen met bedrijven en instellingen te werken in start-ups, scale-ups en wet-labs.

Erasmus MC. Foto: Rob van Esch

Co-creatie in de Sustainable Rotterdam Delta

Het is essentieel voor Rotterdam en andere grootstedelijke om oplossingen voor sociale problematiek, onder andere in relatie tot klimaat en energietransitie, te realiseren. Het Sustainable Rotterdam Delta-initiatief dat hier nu uit voorkomt ziet Rotterdam en regio als ‘living lab’ voor uitdagingen op het gebied van mobiliteit, gebouwde omgeving en watermanagement, maar ook de daaraan gerelateerde sociale aspecten als gelijke kansen, gezonde leefomgeving, preventie en voorkomen van gezondheidsverschillen, economie en werkgelegenheid. Het Sustainable Rotterdam Delta-initiatief wil zich vestigen in Rotterdam, met verschillende co-creatie kernen in de regio. Samenwerking met de gemeenten in de Rotterdamse delta en andere maatschappelijke partners wordt een essentieel onderdeel van de aanpak.

Artificial Intelligence & Datascience

Erasmus Universiteit Rotterdam zal daarnaast inzetten op meer kennisontwikkeling en onderwijs over datascience en Artificial Intelligence (AI).  “Zowel de economische faculteit als Rotterdam School of Management beschikken al over veel kennis van datascience en AI. Maar ook daarbuiten wordt al veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van nieuwe technologieën in de praktijk,” aldus Rutger Engels, Rector Magnificus Erasmus Universiteit. Denk hierbij aan het herkennen van fakenews of het vermijden van vooroordelen in datagedraven HR & selectie. Een ander recent voorbeeld is een onderzoek naar hoe vertrouwen in de interneteconomie kan worden gerealiseerd.  “We kunnen een belangrijke bijdrage leveren op juridische, ethische en governance vraagstukken die gepaard gaan bij het de komst van nieuwe technologieën. Dat sluit haarfijn aan bij de missie van de universiteit: het creëren van positieve maatschappelijke impact.”

erasmus universiteit rotterdam chris gorzeman 03
Erasmus Universiteit Rotterdam Foto: Chris Gorzeman
Logo Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

Meer van/over deze partner

Gebruikt in deze showcase.

Mijn selectie