De haven van Rotterdam kent een lange geschiedenis vol baanbrekende innovaties waarmee grenzen verlegd zijn. Het constante streven naar het vinden en ontwikkelen van oplossingen en slimme technologieën zit in het DNA van alle bedrijven in de haven. Innovatie is een van de belangrijkste succesfactoren van de haven. RDM Rotterdam is de perfecte plek innovaties te realiseren.

Innovatief cluster

RDM Rotterdam is de innovatie-etalage in het Rotterdamse havengebied en werkt als een katalysator voor innovatie. De afgelopen jaren is de voormalige scheepswerf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) herontwikkeld tot een innovatief cluster. Hier, midden in de haven – maar toch verrassend dicht bij de stad – werken onderwijs, onderzoekers en bedrijven samen aan het vormgeven van de nieuwe maakindustrie voor haven en stad. RDM Rotterdam is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.

Inspirerende, authentieke sfeer

Uiteenlopende bedrijven, variërend van start-up tot wereldspelers in de maritieme en offshore industrie hebben zich op het RDM-terrein gevestigd en ontwikkelen, produceren, testen en demonstreren hier prototypes en nieuwe producten. De inspirerende, authentieke sfeer op deze historische plek, vormt de perfecte setting om grootste dingen te bereiken.
Kruisbestuiving tussen de verschillende bedrijven en tussen studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam en het Techniek College draagt bij aan het succes van RDM, evenals de aanwezigheid van state-of-the-art machines en werktuigen waaronder een waterloopkundig laboratorium. Een breed aanbod aan evenementen en congressen vult het innovatieve karakter van het RDM-gebied aan. Een breed aanbod aan evenementen en congressen vult het innovatieve karakter van het RDM-gebied aan. Succesvolle bedrijven als Ampelmann, Franklin, Damen, IHC Merwede en Imtech profiteren al van alle voordelen die RDM Rotterdam biedt en er is ruimte voor meer pioniers. Meer info: website RDM Rotterdam

Rotterdam Makers District

Gebruikt in deze showcase.

Mijn selectie