We positioneren Rotterdam als proeftuin van de wereld en bereiken en inspireren daarmee de wereld. In Rotterdam is alle ruimte voor experiment. Hier werken de pioniers aan de oplossingen van morgen, aan de omslag van oud naar nieuw (digitaal, energieneutraal en circulair). Rotterdam is rijk gezegend met ondernemende types met roots over de hele wereld. Zij gaan unieke samenwerkingen aan en benutten de ideale Rotterdamse voedingsbodem voor mensen met durf en die de wereld willen verbeteren. Het is die proeftuin die Rotterdam relevant maakt in de wereld en de stad en de mensen die erin leven vooruit helpt.

Focus

In de periode 2020 – 2024 richt de merkalliantie zich op activiteiten die passen binnen de volgende focus thema’s:

  • Slimme stad: is zowel technologie, mens en de combinatie van
    die twee, het is daar waar samenwerken leidt tot innovatie.
  • Gezonde stad: is een stad die duurzaam, groen en leefbaar is en
    die uitnodigt en uitdaagt tot een gezonde leefstijl.
  • Circulaire stad: is een zelfregulerende stad waarin we
    slim en efficiënt omgaan met grondstoffen, water, energie en afval.
Mijn selectie