(Bekijk ook de Voorwaarden)

Van wie is de Rotterdam Branding Toolkit?

De Rotterdam Branding Toolkit is een online platform dat wordt ontwikkeld en beheerd door Rotterdam Partners namens de Rotterdam. Make It Happen. Merkalliantie. Deze Merkalliantie bestaat naast Rotterdam Partners uit Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam Topsport, Rotterdam Festivals en Erasmus MC.

Hoe zit het met Merkalliantiepartners en Merkpartners, wat is het verschil?

Rotterdam. Make It Happen. Merkalliantiepartners zijn de Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners, Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam Festivals, Rotterdam Topsport en Erasmus MC. Merkpartners zijn andere voorname, sterke Rotterdamse bedrijven, organisaties en instellingen die zich aan Rotterdam Make It Happen verbinden. Op dit moment zijn dit: Cruise Port Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, Euromast, Feyenoord, RDM Rotterdam, Rotterdam Ahoy, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Rotterdam Port Promotion Council, Rotterdam The Hague Airport en Spido. Hiernaast kan incidenteel het gebruik van het Rotterdam. Make It Happen. logo worden toegekend aan specifieke organisaties, voor een bepaalde tijd. Dan spreken we van een ‘Merkfan’. Wijzigingen in deze structuur worden via de Rotterdam. Make It Happen. website gecommuniceerd.

Wat is het doel van de Rotterdam Branding Toolkit?

Het doel van de Rotterdam Branding Toolkit is het ter beschikking stellen van foto-, video en andere materialen voor gebruik in uitingen ter promotie van Rotterdam.

Werkt de Rotterdam Branding Toolkit als een foto stockbureau?

Nee. Hoewel Rotterdam Branding Toolkit beelden op een plek verzameld heeft staan die door derden geselecteerd en gedownload kunnen worden, is Rotterdam Branding Toolkit Bank geen foto stockbureau. Beelden worden door Rotterdam Branding Toolkit dan ook niet verkocht.

Moet ik betalen voor het gebruik van materialen van de Rotterdam Branding Toolkit?

Nee. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van materialen van de Rotterdam Branding Toolkit, zo lang dit gebeurt volgens de voorwaarden. Voor gebruik buiten deze voorwaarden, of als u vragen heeft over specifieke vormen van gebruik, bent u zelf verantwoordelijk voor het opnemen van contact met de fotograaf/rechthebbende. Het kan zijn dat u dan onderling een vergoeding overeenkomt. Rotterdam Partners en de Merkalliantiepartners zijn hierbij geen partij.

Ik zoek een specifiek beeld, maar vind het niet in de Rotterdam Branding Toolkit. Wat nu?

Dan is het beeld niet (meer) beschikbaar. Ziet u soortgelijke beelden op de Rotterdam Branding Toolkit, dan zou u zelf contact kunnen opnemen met de fotograaf/rechthebbende om te vragen of hij/zij u verder kan helpen. Rotterdam Partners en de Merkalliantiepartners zijn hierbij geen partij.

Mag ik de materialen van de Rotterdam Branding Toolkit delen met / doorgeven aan derden?

Nee, dat mag niet. Door materialen te downloaden heeft u het recht deze materialen zelf te gebruiken volgens de voorwaarden van de Rotterdam Branding Toolkit. U mag deze niet doorgeven aan anderen.

Wat houdt directe product- of dienstaanprijzing in?

Daarmee bedoelen wij commercials, advertenties, acties e.d. die gericht zijn op de verkoop van een specifiek product of een specifieke dienst.

Wat is het verschil tussen toegestaan promotioneel gebruik, directe product- of dienstaanprijzing en merchandising?

Voorbeeld toegestaan promotioneel gebruik: het gebruik van een foto in een artikel over Rotterdam in een corporate magazine van bv. een woningcorporatie, een hotel of een organisator op een de corporate website, in een brochure of (e-)nieuwsbrief.

Voorbeeld niet toegestane directe product- of dienstaanprijzing: het gebruik van een foto door bv. een woningcorporatie, een hotel of een organisator in een advertentie, advertorial, commercial of projectbrochure, die als doel heeft een huis, bouwproject (woningcorporatie), kamers, overnachtingen of arrangementen (hotel) of reizen, feesten, arrangementen, tickets (organisator) aan te prijzen of te verkopen.

Voorbeeld niet toegestane merchandising: het gebruik van een foto op bijvoorbeeld een t-shirt, mok, vlag, kalender of ander product dat vrij gekocht kan worden.

Hieronder fictieve voorbeelden ter verduidelijking:

Voorbeelden gebruik materialen RBT

Hoe weet ik of ik een bij Rotterdam Partners aangesloten partner ben?

Rotterdam Partners werkt met officieel aangesloten Woon Partners, Convention & Tourism Partners, Economic Partners, Knowledge Partners. Zij hebben een overeenkomst met Rotterdam Partners (zie website www.rotterdampartners.nl).

Als ik materialen van de Rotterdam Branding Toolkit wil gebruiken voor doeleinden, anders dan beschreven in de voorwaarden, wat doe ik dan?

Dan dient u zelf contact op te nemen met de betreffende foto-/videograaf of rechthebbende. Bij alle foto- en videomaterialen wordt de naam daarvan bij het betreffende materiaal vermeld. U kunt dan in onderlinge afstemming andere vormen van gebruik overeenkomen, eventueel tegen betaling. Rotterdam Partners en de Merkalliantiepartners zijn hierbij geen partij.

Ik heb zelf materialen waarvan ik denk dat ze geschikt zijn voor opname in de Rotterdam Branding Toolkit. Wat moet ik doen?

Dan kunt u een mail sturen naar info@rotterdambrandingtoolkit.nl. Geef hierbij s.v.p. duidelijk aan om wat voor materialen het gaat, of u producent/eigenaar van deze materialen bent (wij kunnen geen materialen aannemen en/of op de Rotterdam Branding Toolkit doorplaatsen als u daarvan niet de producent/eigenaar/rechthebbende bent), dat u akkoord gaat met het mogelijke doorplaatsen van de materialen tegen de heersende voorwaarden van de Rotterdam Branding Toolkit, en sluit s.v.p. in ieder geval goede, duidelijke voorbeelden van de materialen. Wij zullen dan beoordelen of de materialen in aanmerking komen voor plaatsing op de Rotterdam Branding Toolkit en zullen hierover naar u terug berichten.

Ik ben een foto-/videograaf en meen dat materiaal van mij ten onrechte op de Rotterdam Branding Toolkit staat. Wat moet ik doen?

Neemt u s.v.p. contact met ons op via info@rotterdambrandingtoolkit.nl, stel duidelijk om welke materialen het gaat en waarom deze volgens u ten onrechte op de Rotterdam Branding Toolkit staan. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Ik ben foto-/videograaf en zie dat mijn naam niet / niet correct bij mijn materiaal op de Rotterdam Branding Toolkit vermeld staat. Wat moet ik doen?

Wij hebben er alles aan gedaan om alle namen van fotografen/videografen/rechthebbenden correct bij de materialen te vermelden. Als u meent dat hier een fout is opgetreden, meld dit dan via info@rotterdambrandingtoolkit.nl. Wij streven ernaar eventuele onjuistheden of onvolledigheden snel te corrigeren en u erover terug te berichten.

Waar vind ik de naam van de fotograaf/videograaf/rechthebbende, die ik moet vermelden bij het materiaal?

Op de Rotterdam Branding Toolkit staat die naam vermeld bij het betreffende object (foto- of videomateriaal). Daarnaast staat de naam ook in de bestandsnaam van het object dat u download, meestal tussen ‘underscores’ ( _ ). Bent u alsnog onzeker of u de juiste naam heeft? Neem dan, liefst per e-mail info@rotterdambrandingtoolkit.nl, contact met ons op

Hoe zit het met rechten en met aansprakelijkheid bij onjuist/onrechtmatig gebruik van de materialen?

Op zowel de materialen op de Rotterdam Branding Toolkit, als het daarop/daarin getoonde, kunnen rechten rusten. Denk aan auteursrecht maker foto, portretrecht/recht op privacy geportretteerde, recht van de maker van afgebeeld kunstwerk/architectonisch object e.d. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor juist gebruik van de materialen. Denk hierbij o.a. aan het de voorwaarden aangaande niet wijzigen/croppen, het niet gebruiken voor ideële boodschappen, het niet gebruiken voor reclame, commercials, merchandising en andere vormen/uitingen met als doel directe product-of dienstaanprijzing.

Bij iedere vorm van onjuist en/of niet toegestaan gebruik is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele aanspraak door derden in verband met auteursrechten, portretrechten, intellectuele eigendomsrechten, schendingen van persoonlijke levenssfeer en andere vormen van schade die optreden door het onjuiste/onrechtmatige gebruik. Rotterdam Partners en de Merkalliantiepartners zijn niet aansprakelijk voor deze schade en zijn geen partij in (de afhandeling van) dergelijke situaties.

Ik heb een vraag die niet door de voorwaarden of de FAQ wordt beantwoord. Wat nu?

Stuur ons uw vraag via info@rotterdambrandingtoolkit.nl. Wij zullen daarop zo spoedig mogelijk naar u reageren.

 

Mijn selectie