Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is dan ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Ambitie

Onze ‘Make it happen’-ambitie is bedrijven, bewoners, studenten en toeristen te inspireren én te helpen hun ambities te realiseren in Rotterdam. Denk bijvoorbeeld aan start-ups die de kans krijgen hun innovaties te lanceren in de stad en haven. Of aan jonge én oude haventalenten die zich bij ons kunnen ontwikkelen tijdens hun stage of werk. Als havenfan of toerist kun je ook de FutureLand Ferry pakken die je langs alle nieuwe bezienswaardigheden in onze haven vaart.

Onze ambities stijgen hoog boven ons gebouw, het World Port Center, uit. Voor het verwezenlijken daarvan kunnen we de hulp van onze ‘Make it happen’-partners, bewoners, bedrijven en studenten goed gebruiken. Samen werken we daarom vol overgave aan alle belangrijke thema’s voor onze stad en haven, zoals innovatie, energietransitie, digitalisering, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid. Zo krijgen we een stad en haven waar iedereen trots op kan zijn en blijven.

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven

  • Havenbedrijf Rotterdam: 1.200 werknemers, omzet ca. € 710 miljoen
  • Havengebied: 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen)
  • Lengte havengebied: ruim 40 km
  • Werkgelegenheid: 385.000 arbeidsplaatsen
  • Goederenoverslag: ca. 470 miljoen ton goederen per jaar
  • Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en 100.000 binnenvaartschepen per jaar
  • Toegevoegde waarde: (direct en indirect) € 45,6 miljard, ruim 6,2% van het BBP
Mijn selectie