Een boer, 40 koeien en robots om mest te verzamelen en veevoer te verspreiden. Drijvend op het water in de grootste haven van Europa. Lariekoek? Zeker niet! Dit maakt allemaal deel uit van de ‘Floating Farm’, ’s werelds eerste drijvende, zelfvoorzienende boerderij, die momenteel wordt afgebouwd en binnen afzienbare tijd officieel in gebruik wordt genomen in de Rotterdamse Merwe4Haven. Een knap staaltje van innovatie en een showcase voor duurzaamheid en circulariteit. https://youtu.be/jmbEGksYJgw Landschaarste, klimaatverandering, snelle bevolkingstoename geconcentreerd in en rond de grote steden, grote afstanden tussen zuivelproductie en zuivelgebruikers en daarmee veel transport en vervuiling… “Allemaal goede redenen om zuivelproductie zo dicht mogelijk bij de consument te brengen.” zegt Peter van Wingerden, CEO van Beladon en initiatiefnemer van de Floating Farm. “Steeds meer mensen wonen in de grote steden, op grote afstand van de zuivelproductie. Er is veel transport nodig om de zuivel bij de mensen te krijgen en dat gaat gepaard met veel vervuiling en belasting op infrastructuur. Als we een manier vinden om zuivelproductie ook in stedelijke gebieden van de grond te krijgen, scheelt dat transport en vervuiling.” Het ‘van de grond krijgen’ is in dit geval zowel letterlijk als figuurlijk. De Floating Farm die Beladon samen met diverse partners in Rotterdam bouwt, drijft namelijk op het water in de Merwe4Haven. “Veel grote steden bevinden zich in deltagebieden, zoals Rotterdam. In Rotterdam kunnen we ook nog eens profiteren van reststromen van de aanwezige bronnen, zoals restproducten van bierbrouwers, molens en aardappelverwerkers. Die verwerken wij in ons veevoer. En uiteindelijk drinken we er straks allemaal de melk van” zegt Peter met een glimlach.

Circulariteit

Circulariteit is een belangrijk uitgangspunt van de Floating Farm. Aan- en afvoer van water, energieopwekking, afvalverwerking en voeding moeten allemaal binnen het ‘gesloten systeem’ van de Floating Farm plaatsvinden. Zonne-energie, productie van veevoer met behulp van LED-licht, het afvangen van urine en mest en het hergebruiken in compost, regenwater dat wordt gereinigd en hergebruikt de Floating Farm zal geen negatieve voetafdruk kennen. Science Fiction? Nee, ‘gewoon innovatie’. “Er komt veel wetenschap bij kijken. Het hele concept is natuurlijk zeer goed uitgedacht en getest en samen met veel experts en partners ontwikkeld tot wat het nu is. En binnenkort is het klaar en nemen we het in gebruik!” zegt Peter vol trots.

Trots

Zijn trots reikt verder dan de drijvende boerderij en omvat ook zijn stad Rotterdam. “Waar anders dan in de wereldhaven Rotterdam hoort zo’n innovatief project thuis! Rotterdam is een proeftuin voor veel ontwikkelingen die op wereldschaal spelen. En wat ons betreft is de stad Rotterdam de logische plek voor de Floating Farm. Hier zijn zoveel internationale bedrijven en grote projecten. En je hebt er de haven, de industrie en logistiek, de kennisinstellingen in en om de stad, het Westland met de glastuinbouw… allemaal belangrijke factoren voor een ontwikkeling als de Floating Farm. En, niet te vergeten, de Rotterdamse mentaliteit van aanpakken, van experimenteren, je nek uitsteken. Alleen door te dromen, te durven én te doen komen we verder. Wat is er Rotterdamser dan dat?” Dit is een verkort artikel. Lees het hele artikel op de website van Rotterdam Partners. Meer weten over de Floating Farm: bezoek dan deze website. Foto en artist impressions: (c) Beladon
logo Rotterdam Partners

Rotterdam Partners

Gebruikt in deze showcase.

Mijn selectie