Duurzaamheid krijgt ook in de Rotterdamse evenementensector een steeds prominentere plek op de agenda. Gerda IJff, manager Evenementen bij Rotterdam Topsport en Joost Trines, coördinator Stedelijke Evenementen bij Rotterdam Festivals, vertellen hoe ‘hun’ organisatie omgaat met het verduurzamen van evenementen.

Rotterdam Topsport en Rotterdam Festivals: stichtingen die allebei op hun eigen manier het imago van de stad willen versterken. Rotterdam Topsport doet dat door Rotterdam nationaal én internationaal als toonaangevende topsportstad van Nederland te positioneren. En Rotterdam Festivals ondersteunt en promoot het brede en karakteristieke festival- en cultuuraanbod in de stad. In 2018 is de motie Green Deal or No Deal aangenomen in de Rotterdamse gemeenteraad. De raad vroeg het college hiermee zich in te zetten voor een Green Deal tussen evenementenorganisatoren en de gemeente. Het doel: een breed gedragen plan voor een zo duurzaam mogelijk evenementenbeleid, inclusief het realiseren van de benodigde voorzieningen.

Duurzame Deal

‘Vanuit de gemeente is vervolgens een klankbordgroep geformeerd, waarin elf evenementenorganisatoren, Rotterdam Festivals, de gemeente en een expertiseorgaan voor duurzame evenementen zijn samengebracht. Op basis van deze gesprekken is de Duurzame Deal Evenementen & Festivals vastgelegd. Daarin hebben de betrokken partijen de ambitie uitgesproken om binnen drie jaar duurzame doelstellingen te halen op vijf verschillende thema’s’, aldus Joost Trines, die vanuit Rotterdam Festivals verantwoordelijk is voor onder andere de coördinatie en uitvoering van de Duurzame Deal. ‘Door corona is de deal pas in januari 2022 ondertekend, die tot en met 2024 van kracht blijft. Daarna zijn we natuurlijk niet klaar. De deal is vooral een aanjager om de sector en de gemeente mee te krijgen in verduurzaming.’

Vijf thema’s

De Duurzame Deal telt vijf thema’s. ‘Het gaat over communicatie en bewustwording’, somt Joost op. ‘Over energietransitie, waarbij we inzetten op emissievrije energiebronnen en fossielvrije mobiliteit van de bezoekers aan het festival. Het gaat over circulariteit, dus over het scheiden van afvalstromen op het festivalterrein en het inzamelen van plastic bekers voor hergebruik. Het vierde thema is klimaatbestendigheid, waarmee we willen zorgen voor herstellende maatregelen en nieuwe aanplant in stadsparken om de biodiversiteit te beschermen en te verbeteren. En tot slot gaat het over een gezonde leefomgeving, waarin we werken met lokale leveranciers en een meer veganistische keuze in de catering aanbieden. De deelnemende organisatoren hebben allemaal hun eigen speerpunten en kiezen zelf op welke thema’s zij actief zijn.’

Brede scope

De elf evenementenorganisatoren hebben een heterogene samenstelling. ‘Dat maakt het ook zo interessant’, vindt Joost. ‘De deelnemers variëren van een kleine studentenvereniging tot een groot evenement zoals de Wereldhavendagen, van muziek tot cultuur, van gratis tot betaalde entree, van weinig tot veel ervaring met duurzaamheid. Wel richten we ons vooral op buitenevenementen. Met zo’n brede scope krijgen we een mooie wisselwerking van partijen die kennis delen en partijen die daarvan leren.’ De deelnemers komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

‘We willen niet alleen praten, maar vooral dóen!’

Nationaal Sportakkoord

Ook Rotterdam Topsport participeert in een sectorbrede samenwerking rond verduurzaming. ‘Wij hebben ons geconformeerd aan het Nationaal Sportakkoord, waarvan verduurzaming van sportaccommodaties een belangrijk onderdeel is’, zegt Gerda IJff. ‘Sinds 2020 is er een actieplan Duurzame & Circulaire Evenementen in gang gezet. Daarin zetten we ook in op vijf thema’s: mobiliteit, grondstoffen, water, energie en catering. Het doel is best ambitieus, want als sportsector en het deelnemende bedrijfsleven willen we vooroplopen in het behalen van de klimaatdoelen. De eerste landelijke pilots zijn vorig jaar gestart: golf, een voetbalwedstrijd en WK Squash. Negentig procent van onze evenementen vindt binnen plaats, terwijl de Duurzame Deal zich vooral op buitenactiviteiten richt.’

Bewustwording

Communicatie en bewustwording is volgens Joost een heel belangrijk thema voor zowel Rotterdam Festivals als Rotterdam Topsport. ‘Het gaat erom dat je bezoekers meeneemt in de duurzaamheidsbeleving. Dat je uitlegt wat je als organisatie allemaal doet op duurzaamheidsgebied, maar dat het publiek dan niet de bekertjes op de grond moet gooien. In 2024 komt er wetgeving aan over statiegeldsystemen en herbruikbare bekers. Mensen moeten worden heropgevoed en beseffen dat dit de nieuwe werkelijkheid is.’ Gerda: ‘Waar wij ook op pushen, is om vooral de venues duurzaam te laten zijn. Bij Ahoy bijvoorbeeld ligt het dak vol zonnepanelen, werken ze met lokaal geproduceerde voeding en monitoren ze wat er wordt weggegooid tijdens een evenement, zodat ze het inkoopsysteem daarop kunnen aanpassen. Partijen zoals wij en ook de gemeente kunnen daar meer op sturen.’

‘Je moet de bezoekers meenemen in de duurzaamheidsbeleving.’

Uitdagingen

Een uitdaging in de Duurzame Deal ziet Joost in twee thema’s: energietransitie en circulariteit. ‘Wij mikken heel erg op emissievrij, dus vaste stroompunten op evenementenlocaties in plaats van dieselgeneratoren. Maar de faciliteiten voor vaste aansluitingen zijn er nog lang niet overal in Rotterdam. Daar hebben wij in de deal een partij als de gemeente voor nodig die dat kan regelen. Daarnaast werkt Rotterdam met een nascheidingssysteem van afval: het afval wordt dus in één bak opgehaald en naderhand gescheiden. Maar in 2024 komt er wetgeving aan, die zegt dat afval moet worden gescheiden op een evenement en dat tenminste 75 procent van de disposables aantoonbaar gescheiden wordt verwerkt. Dat kan dus niet in combinatie met de circulaire gedachte van de gemeente.’

Tweede schil

Ook al is de deal vorig jaar ondertekend, er zijn meer partijen die zich willen aansluiten. Joost: ‘Daarom hebben we in 2022 een tweede schil ontwikkeld van evenementenorganisatoren, die we in de gesprekken meenemen. Want hoe meer partijen vooroplopen, hoe meer de hele sector en ook de toeleveranciers gaan meebewegen. We moeten gewoon onze footprint verkleinen. Dan kunnen we heel lang praten over waar we willen staan, maar we willen het gewoon dóen. En Gerda, bij deze is Rotterdam Topsport uitgenodigd voor onze tweede schil!’

Mijn selectie