Albeda is een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en educatie. Als een van de grootste regionale opleiders van Nederland zien wij onszelf als een opleider van de toekomst voor de stad en ons land.

Emancipatiemotor van de stad en regio

We helpen onze studenten aan een goede (start)positie op de arbeidsmarkt én dragen bij aan de totstandkoming van ondernemende en verantwoordelijke burgers. Rotterdam en de regio Rijnmond sprankelt van diversiteit en talent. Als emancipatiemotor wil Albeda een fundamentele bijdrage leveren aan de ontwikkeling daarvan, en de bestrijding van sociale problematiek in de regio. Veel studenten hebben extra begeleiding nodig om succesvol hun opleiding te kunnen volgen. Wij nemen onze rol hierin, juist omdat voor veel studenten onze school één van de weinige vaste sociale verbanden is.

Toegankelijk voor iedereen

Albeda wil een toegankelijke school zijn, waar iedereen die wil en kan leren welkom is, ongeacht zijn of haar achtergrond. Onze school is een innovatieve plek waar ruimte is om te leren en talenten te ontwikkelen. We bieden een plek waar creativiteit, ideeën en mensen samenkomen. De school is de oefenplaats, de stad is onze werkplaats. Hierdoor kunnen we intern verbindingen faciliteren en ons extern aan de stad en onze partners in de stad verbinden. Dit kunnen we alleen realiseren als duidelijk is waar Albeda voor staat. Die duidelijkheid zit verankerd in onze missie en kernwaarden.

Onze missie

Albeda wil uitstekend en inspirerend onderwijs bieden voor iedereen die wil, voor studenten én bedrijfsleven. Bij ons ontdekken en ontwikkelen studenten hun talenten en kwaliteiten. Wij helpen hen uitgroeien tot gewilde en ondernemende professionals, met een actieve en duurzame rol in de samenleving. Wij gaan en staan voor verbinding en betrokkenheid, doen dit met elkaar en erkennen en waarderen de verschillen tussen mensen. Het uitdragen van onze missie gebeurt door middel van onze kernwaarden: persoonlijk, ambitieus en verantwoordelijk.

Onze missie en kernwaarden vormen de basis voor onze strategische visie ‘Albeda Zet de Toon!’

Klik hier voor ‘Albeda zet de toon’, de strategische visie van Albeda.

Leer-werkplaatsen

We bieden studenten en werkenden onder andere de kans om hun talenten te ontplooien in wat we leer-werkplaatsen noemen. Dit zijn binnenschoolse simulaties en buitenschoolse praktijkomgevingen waar studenten, medewerkers, bedrijfsleven en instellingen met én van elkaar leren. Resultaat- en praktijkgericht werken gekoppeld aan innovatief leren staan hierbij centraal.

Bekijk hier onze e-zine over leer-werkplaatsen.

Schakel en toegangspoort

Als ROC vormen we enerzijds de schakel tussen voorbereidend- en hoger beroepsonderwijs, en zijn we anderzijds de toegangspoort voor studenten naar bedrijven en instellingen in Rotterdam en de regio Rijnmond. Dat maakt Albeda onlosmakelijk verbonden met het verhogen van het opleidingsniveau, het versterken van de bedrijvigheid, de welvaart en de vitalisering van de stad Rotterdam, de regio Rijnmond én de samenleving als geheel.

De wijze waarop wij hieraan bijdragen is te lezen in ons e-zine: albeda partner in leren en ontwikkelen.

Klik hier voor de e-zine.

Het mbo maakt het mogelijk. In Rotterdam We Make It Happen!

Mijn selectie