Soms beginnen zaken als een droom of idee, maar wat gebeurt er als je menselijk kapitaal, creativiteit, ondernemerschap en energie samenbrengt? Wij denken AlbedaNEXT! Albeda Next is een beweging van studenten, docenten en het bedrijfsleven. We programmeren extra curriculaire activiteiten voor studenten die een sterke link hebben met loopbaan en burgerschap. Een inclusief concept voor studenten voor alle opleidingen. In het kader van  21ste eeuwse vaardigheden, inspiratie en talentontwikkeling worden activiteiten, workshops en masterclasses voor en door studenten georganiseerd. Albeda Next wil daarmee ontmoeting en verwondering stimuleren en studenten ondersteunen bij het vormen van hun netwerken en klaarstomen voor een leven lang ontwikkelen.

Doel

Het doel van Albeda Next is jongeren helpen hun verhaal te vormen. Vragen die daarbij horen zijn: Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk?  Waar liggen mijn talenten en kracht? Albeda Next helpt studenten deze vragen te beantwoorden en dient ook als springplak voor de volgende stap. In verschillende evenementen staat bij Albeda Next steeds één van de 21e eeuwse vaardigheden  centraal. Bijvoorbeeld de ondernemende mindset, samenwerken, digitale vaardigheden en netwerken. De evenementen starten altijd met een inspiratieronde waarbij sprekers onze studenten meenemen in: wat heeft dit voor hen betekend, hoe hebben zij hier vorm aan gegeven, en hoe hebben zij zichzelf hierin verbeterd. Door middel van real life rolmodellen proberen we onze studenten te helpen om betekenis te geven aan deze onderwerpen. We willen onze studenten inspireren en hen leren en motiveren om met de vaardigheden aan de slag te gaan. Bekijk hier een introductie van Albeda Next.

Workshops

Naast de inspiratiesessies werken jongeren ook aan hun vaardigheden. Dit doen ze onder begeleiding van trainers die ze - naast inspiratie - de inhoudelijke feedback en coaching geven om verder te komen in hun ontwikkeling. Albeda Next wil studenten op deze manier via een persoonlijke leerroute laten kiezen welke talenten en vaardigheden zij willen ontwikkelen. De studenten kunnen per vaardigheid een ‘edubadge’ verdienen en deze toevoegen aan hun persoonlijke badgepaspoort. Edubadgets zijn mini certificaten waarmee je behaalde vaardigheden digitaal kan belonen. Als onderdeel van onze onderwijsinnovatie is Albeda het eerste ROC in Nederland, dat edubadges heeft uitgereikt aan mbo-studenten. Een innovatie die digitaal heel mooi de persoonlijke leerroute van jongeren aantoont.

Netwerken

Naast inspiratie en vaardigheden staan ook beroepen en profielen centraal. De beweging Albeda Next laat jongeren kennismaken met rolmodellen die na een mbo-opleiding in alle lagen van de samenleving hun plek hebben gevonden. We tonen ook de verscheidenheid aan mogelijke beroepen en perspectieven die er zijn. Albeda Next bestaat uit een grote groep bedrijven en instellingen, die onderdeel uitmaken van de community. Dit zijn organisaties die zich hebben gecommitteerd aan de beweging. Bijvoorbeeld door het aanbieden van inspiratoren, door workshops te geven of door stageplekken en/of leerplekken vrij te maken.

Succeservaringen in een veilige omgeving

Wij zien onze school als oefenplek en de stad als (leer)werkplaats. Voor jongeren en iedereen die aan het leren is, is het belangrijk om succes te ervaren. Albeda zet met AlbedaNext vooral in op het bieden van een plek waar jongeren naast hun reguliere lessen, zichzelf kunnen uiten, nieuwe ervaringen kunnen opdoen en succes kunnen ervaren. Albeda Next biedt jongeren door middel van dans, muziek en dialoog een podium om in een veilige omgeving te leren en hun stem te uiten. Ook in het oefenen met samenleven. Jongeren doen mee met allerlei debatten en ontmoetingstafels, waarin zij letterlijk a seat at the table krijgen. Waar ze mee mogen denken, waar hun mening gehoord wordt en deze ertoe doet. Kijk hier voor onze inspiratievideo van Albeda Next.

Aansluiten bij het Albeda Next netwerk?

Wij zijn altijd op zoek naar betrokken (externe) sprekers en workshopleiders om onderdeel te worden van het Albeda Next netwerk. Heeft u interesse? Stuur een bericht naar de Instagrampagina van @albedanext of stuur een mail naar Gyzlene Kramer-Zeroual, g.kramer@albeda.nl.

Albeda

Albeda is een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en educatie. Als een van de grootste regionale opleiders van Nederland zien wij onszelf als een opleider van de toekomst voor de stad en ons land.

Mijn selectie