De typisch Rotterdamse mentaliteit en DNA laten zich vangen met woorden als internationaal, ondernemend en rauw. Werelds, grensverleggend, no-nonsense. Ze vormen het fundament van Rotterdam Make It Happen, de gezamenlijke citymarketing pay-off die eind 2014 is ontstaan. In Rotterdam is de Make It Happen mentaliteit voelbaar en zichtbaar. Rotterdam en Rotterdammers gaan het experiment niet uit de weg, ze zoeken het eerder op. Steeds meer mensen, instellingen en bedrijven in de stad omarmen Rotterdam Make It Happen en geven er dagelijks op hun eigen manier invulling aan.

‘Rotterdam. Make It Happen.’ is dus naast een merkpositionering ook een statement over samenwerking. Vele échte Rotterdamse bedrijven en organisaties werken sinds 2014 samen om Rotterdam te versterken. Dit doen ze door op allerlei manieren het merk te ondersteunen en uit te dragen. Ook gemeente Rotterdam is partner van de merkalliantie en we hebben gezamenlijk met de andere partners een doel gesteld: Rotterdam internationaal profileren bij talent, bedrijven en bezoekers en zo bij te dragen aan economische waarde met maatschappelijke impact op de stad.

Mijn selectie