Wij zijn een hogeschool met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Ons aanbod is breed, en voor het regionale werkveld herkenbaar. Op diverse interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en onderwijs.

Ons onderwijs is onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. Studenten en docenten werken op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Wij dagen studenten uit om te durven leren. De aanpak is persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat – voor docenten én studenten – zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.

Geen woorden maar daden

Met ondernemend onderwijs bereiden we onze studenten goed voor op een succesvolle carrière.
Geen woorden maar daden, dat is het credo van Rotterdam én van onze hogeschool. Op werkplekken in de regio, stages in het buitenland en met concrete projecten in de wijk doen studenten kennis en zelf ervaring op. Want voor de allerbelangrijkste uitdagingen ga je naar buiten. Leren door te doen, daar groei je het snelste van.

Cool en creatief

Voor de aansluiting op de praktijk hebben wij de leer- en werkomgeving plint010 ingericht en doen wij er alles aan om de student succesvol te laten studeren zoals bijvoorbeeld met #100days, hét ondersteuningsprogramma voor eerstejaarsstudenten. Volgens CNN is Rotterdam ‘the new capital of cool’. De stad is creatief en in ontwikkeling. Wij richten ons onderwijs zo in dat de student daar veel van mee krijgt en veel van kan leren.

Mijn selectie