Rotterdam Makers District

Het Rotterdam Makers district bestaat uit M4H Rotterdam en RDM Rotterdam. In het Rotterdam Makers District vestigen ondernemers en kennisinstellingen die werken aan uitvindingen voor de nieuwe duurzame economie. Startende bedrijven krijgen hier de kans om uit te groeien tot gevestigde ondernemingen. Nieuwe technologieën kunnen ontstaan door nieuwe, soms spontane samenwerkingen en worden hier in het Makers District getest en toegepast. Het gebied is voor de hele regio de kraamkamer, proeftuin én etalage voor de circulaire economie. Collectiviteit vormt hiervoor de basis, kennis en materialen worden in fysieke en digitale netwerken met elkaar gedeeld. Lees hier verder over de Visie en Strategie voor het Rotterdam Makers District, of kijk op: www.rotterdammakersdistrict.com

Community van makers

De meerwaarde van het Makers District zit niet alleen in de fysieke ruimte, maar vooral ook in een bedrijfsklimaat dat samenwerking en ondernemerschap stimuleert en versterkt. De samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen in de regio is cruciaal. Het doel is om een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te creëren, geïntegreerd in het bredere regionale innovatie-ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen.

M4H Rotterdam

M4H is het stadshavengebied van de toekomst. Hier ga je werken, wonen en leren. Het gebied verandert de komende jaren naar een bruisend stadsdeel met woningen, horeca, evenementen, onderwijs en cultuur. In M4H werken (jonge) ondernemers en kennisinstellingen aan innovaties voor de nieuwe duurzame economie. Hier is ruimte om te werken aan, en experimenteren met technische innovaties voor de toekomst van stad en haven. Meer informatie over de gebiedsontwikkeling? Kijk op www.m4hrotterdam.nl

RDM Rotterdam

RDM Rotterdam is dé plek voor innovatie in de haven; hier werken onderwijs en bedrijfsleven aan ontwikkelingen die bijdragen aan de ‘slimme haven’. Studenten en scholieren worden opgeleid in een inspirerende contextrijke leeromgeving waar naast de theorie ook vaardigheden uit de praktijk van het bedrijfsleven aangeboden worden.

De combinatie van onderwijs en het bedrijfsleven, het (samen) werken van idee naar prototype (productinnovatie), het gebruik maken van testfaciliteiten en fieldlabs maken van RDM een campus. Op RDM Rotterdam krijgt technisch talent – van student tot scale-up – alle ruimte om zich te ontwikkelen en is daardoor voor vernieuwende technische bedrijven een belangrijke innovatiehub. Meer informatie? Kijk op www.rdmrotterdam.nl

Mijn selectie