Wij zijn een hogeschool die midden in de stad staat en de stad in haar midden heeft. Er werken bij ons zo’n 40.000 studenten en 4.000 medewerkers aan hun carrière. En met een aanbod van zo’n honderd opleidingen leiden wij professionals op in bijna alle sectoren.

Rotterdam als laboratorium

Alles in onze strategie ademt verankering met de stad: van, voor, in en door Rotterdam. Ons onderwijs moet contextrijk zijn, zoals wij dat noemen. We zoeken verbinding met reële vraagstukken in Rotterdam. De stad is ons laboratorium.

Dat doen we omdat we mensen willen opleiden voor een beroep, maar we willen ook professionals afleveren die veerkrachtig zijn en die om kunnen gaan met een onzekere toekomst. Want de ontwikkelingen gaan zo snel, we weten niet hoe die beroepen er in de toekomst uitzien. Wél kunnen we nu zien waar vernieuwing ontstaat en deze nieuwe kennis in ons onderwijs integreren.

Praktijkgericht onderzoek

Dat doen wij ook met praktijkgericht onderzoek, waarin wij onderzoek doen naar aanleiding van concrete vraagstukken die spelen in de samenleving in Rotterdam. De kennis die daaruit voortvloeit vindt zijn weg terug naar de curricula van onze opleidingen. De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt onder andere vorm in de samenwerking met één van onze vijf kenniscentra en in het RDM Centre of Expertise en het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI).

Op deze manier willen we denkkracht ontwikkelen bij onze studenten en zorgen dat ze de vernieuwing opzoeken. Zo willen we samen met de stad de toekomst maken.

Mijn selectie