Roken op het terrein van het ziekenhuis? Dat is niet meer van deze tijd. Dr. Jasper Been werkt in het Erasmus MC en zet zich met hart en ziel in voor een rookvrij terrein. Update: Het Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam, Erasmiaans Gymnasium, CBTR én Gemeente Rotterdam staan samen sterk in de eerste rookvrije zone in Nederland. Onderzoek wijst uit dat er bijna de helft minder rokers waren na invoer van de zone en dat roken in het gehele gebied is afgenomen. Nu werken we samen om de Rookvrije Generatie Award te winnen. Help jij mee? Stem op ons: https://rookvrijegeneratie.nl/awards/erasmus-mc/

Effect op baby's

Been is neonatoloog, een arts gespecialiseerd in de zorg voor zieke en te vroeg geboren baby’s. Waarom houdt een neonatoloog zich bezig met de invoering van een rookvrije ziekenhuis-omgeving? “Als medisch specialist wil ik het beste voor mijn patiënten. Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken is onomstotelijk vast komen te staan dat roken zeer schadelijk is, ook voor het ongeboren kind, zelfs voor de eicellen en de zaadcellen. Het Erasmus MC wil zich inzetten voor preventie. Door het rookvrij maken van het eigen terrein geven we het goede voorbeeld. We laten zien dat we voor een gezonde bevolking staan en beschermen zo iedereen die het Erasmus MC bezoekt.” [caption id="attachment_29036" align="aligncenter" width="800"] Dr. Jasper Been (neonatoloog) werkt in het Erasmus MC en zet zich met hart en ziel in voor een rookvrij terrein.[/caption]

Wat roken doet...

Been schetst de bijzondere positie waar we mee te maken hebben: “Stel dat ik nu een product op de markt zou willen brengen waarvan ik weet dat tweederde van de gebruikers begint voor zijn achttiende en dat een derde van de gebruikers daardoor vroegtijdig zal komen te overlijden. Ik weet zeker dat ik daar dan geen toestemming voor krijg. Toch is dat wat roken doet. De gezondheidsschade en de milieuschade zijn gigantisch maar nu het er eenmaal is, is het bijzonder moeilijk te reguleren.”

Rookvrije zone

Been: “Dagelijks zie ik veel te vroeg geboren kinderen, baby’s met een te laag geboortegewicht, kinderen met ernstige ziekten zoals aangeboren afwijkingen. Verschillende factoren spelen daarbij een rol, sommige zijn onbekend. Maar roken is er één die we wel kennen en die bovendien volledig is te voorkomen.” Het plan voor een rookvrije zone bestond al langer. “Het liefst wilden we dit een poos geleden al invoeren. Maar dat is niet fair. We vragen iemand te stoppen met roken, of ergens anders een peuk op te steken. Dan is het vervolgens ook onze plicht om onze patiënten en medewerkers te helpen te stoppen. Inmiddels zijn de eerste medewerkers al succesvol gestopt dankzij een gratis cursus aangeboden door het Erasmus MC. ”

Rotterdamse daadkracht

We wilden niet als Erasmus MC de rookvrij-maatregel als solospeler nemen. “Daarom werken we samen met onze ‘buren’. De Hogeschool Rotterdam en het Erasmiaans Gymnasium delen gelukkig onze standpunten en willen ook graag rookvrij zijn. Heel belangrijk om met hen samen te werken aan de rookvrije generatie. Met de gemeente Rotterdam zorgen we ervoor dat het omliggende gebied rookvrij wordt. De Rotterdamse daadkracht van al deze organisaties zorgde ervoor dat we bij elkaar kwamen en het snel met elkaar eens waren over hoe we dit zouden aanpakken.”

Rookvrije Generatie

De Gemeente Rotterdam is aangesloten bij de Rookvrije Generatie, een initiatief van De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Rotterdam zet zich hiermee in om kinderen rookvrij op te laten groeien. Vanaf 2020 zijn alle scholen in Nederland verplicht om een rookvrij schoolplein te hebben. Ook op de campus van de Erasmus Universiteit mogen de studenten vanaf 1 augustus 2020 niet meer roken. De studenten krijgen nu al de kans om aan deze maatregel te wennen. De studenten mogelijk namelijk alleen nog maar roken in daarvoor aangewezen zones. De meest gestelde vraag: hoe ga je die rookvrije zone handhaven? Been: “Er is een rookvrije zone, maar geen formeel verbod. Ik hoop dat we een cultuur ontwikkelen waarbij we elkaar kunnen aanspreken. Dat doe ik ook. Ik ga gewoon op een bankje zitten naast iemand die aan het roken is. De gesprekken die we beginnen zijn vaak leuk en leerzaam, maar vooral eerlijk, zoals je in deze stad kunt verwachten. We zeggen tegen elkaar waar het op staat zonder iemand aan te vallen. De eerlijkheid levert wederzijds begrip op. Vaak gaat de sigaret uit, of wordt buiten de zone gerookt.” De eerste rookvrije zone op Rotterdamse straten is maandag 2 september ingegaan. De omgeving van het Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam, Erasmiaans Gymnasium en CBT Rijnmond zijn rookvrij. Been: “Wij streven naar een rookvrije generatie. Daar kun je toch niet tegen zijn?” [caption id="attachment_29038" align="aligncenter" width="800"] Erasmus MC, De Hogeschool Rotterdam en het Erasmiaans Gymnasium zetten zich samen in voor een rookvrij terrein. Fotograaf: Jan van der Ploeg[/caption] Headerfoto: Jan van der Ploeg
Mijn selectie