Culturele segmentatie

Inzicht krijgen in de doelgroep; ook voor culturele instellingen als musea en festivalorganisaties is het van essentieel belang om een helder beeld te krijgen van de wensen en ervaringen van hun publiek. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is onderzoek gedaan naar een landelijk samenwerkingsverband op het gebied van publieksdata in de cultuursector. Rotterdam Festivals, de organisatie die in Rotterdam onder meer het evenementenbeleid coördineert, nam zowel in de werkgroep als in de klankbordgroep van het onderzoek deel.

Rotterdam Festivals werkt op regionaal niveau al langere tijd met een zogenaamd ‘Cultureel Doelgroepenmodel’, wat leidde tot een aanpak die in het culturele landschap van Nederland gezien wordt als een belangrijke inspiratiebron: ‘Rotterdam Festivals is het meest aansprekend voorbeeld van een regionaal samenwerkingsverband en vervult op dit gebied een voortrekkersrol in Nederland.’, aldus de samenstellers van het rapport.

Bouwsteen voor cultuurbeleid

Het rapport, een belangrijke bouwsteen voor verdere besluitvorming door de minister op het terrein van cultuurbeleid, beschrijft de voordelen en mogelijkheden om in de cultuursector samen te werken bij het gebruik van publieksdata. Door gebruikmaking van data kunnen culturele instellingen in Nederland allereerst meer zicht krijgen op hun publieksgroepen. Bovendien kan samenwerking tussen diverse culturele sectoren zorgen voor efficiëntie en effectiviteit hierin. ‘Rotterdam Festivals heeft met haar kennis en ervaring samenwerkende instellingen in andere steden geïnspireerd, waaronder instellingen in de G4, en deels ook geholpen met het gewenste inzicht in het cultuurpubliek’, zo is te lezen in het onderzoeksrapport van OCW. Er zijn inmiddels plannen om op korte termijn een taskforce op te stellen om een en ander verder uit te werken. Rotterdam Festivals zal in die taskforce niet ontbreken.

Trots

‘Ik ben supertrots dat we inmiddels landelijk bekend staan als ‘koploper op het terrein van cultuursegmentatie’, aldus Renske Satijn, directeur Rotterdam Festivals. ‘We doen met behulp van ons doelgroepenmodel inderdaad al langere tijd onderzoek onder publiek. Zo krijgen we steeds nauwkeuriger in beeld wie ons publiek daadwerkelijk is, wat het van ons verlangt en – ook niet onbelangrijk – wie we nog níet bereiken in Rotterdam. Wat zijn bijvoorbeeld drempels en motieven van niet-cultuurbezoekers in de stad? Deze kennis delen we vervolgens met onze collega’s in de culturele sector. Zo zorgen we er samen met onze partners voor dat we van de festivals – en van de kunst en cultuur in het algemeen in onze stad – een nog sterkere sector maken. Met elkaar. Voor iedereen. Want kunst en cultuur verrijken je leven, maar brengen bovenal ons, als mensen en als Rotterdammers, dichter bij elkaar. Ik droom van een stad die playful is, die rauw blijft en alle Rotterdammers omarmt.’ Rotterdam Festivals is dan ook uitstekend op haar plaats in de Rotterdam. Make It Happen-merkalliantie, die de Maasstad promoot als een slimme, vitale en circulaire stad, waar door samenwerking met andere organisaties gewerkt wordt aan slimme oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken op talrijke terreinen. ‘Jazeker, aldus Satijn. Hoe gaaf is het te merken dat partijen buiten Rotterdam onze aanpak en instrumenten die we voor Rotterdam ontwikkelden, nu ook toepassen in andere steden in Nederland. Mooi te zien dat Rotterdam proeftuin voor de wereld kan zijn.’

Voor het volledige rapport OCW, klik hier.

 

Mensen genieten van optreden op het Schouwburgplein. First Steps 2020
Sinfonia Maritiem Concert 2020 bij het SS Rotterdam.
Sinfonia Maritiem Concert 2020 in het donker.
Logo Rotterdam Festivals

Rotterdam Festivals

Gebruikt in deze showcase.

Mijn selectie