Aardig onderweg

De RET streeft naar perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer met de hoogste kwaliteit voor de inwoner en bezoeker van Rotterdam en omgeving. We zijn dan ook ‘Aardig Onderweg’ en blijven ons voortdurend vernieuwen. We leggen de lat steeds een beetje hoger om het steeds een beetje beter voor de klant te doen.

Sociale verbinder

Als maatschappelijke onderneming zijn we naast logistieke ook sociale verbinder. Al bijna 150 jaar zijn we sterk verbonden met Rotterdam en omgeving. Dat uit zich in actieve samenwerking met andere organisaties in de regio. Al jaren looft de RET de Aardig Onderweg Award (AOA) uit, een prijs voor een veelbelovend initiatief in de regio.

Anticiperen op de toekomst

In de werving van nieuwe medewerkers streven we naar diversiteit in geslacht, etniciteit en leeftijd. Dat vraagt ook om anticiperen op de toekomst. In samenwerking met het Zadkine college is de RET gestart met een speciale opleiding met betaalde leerwerkplaats voor onderhoudsmonteur. Een groot deel van alle onderhoudsmonteurs gaat de komende jaren met pensioen en de nieuwe trams, bussen en metro’s vragen om specialistisch onderhoud. Ook de toenemende verstedelijking maakt dat de RET continu bezig is met het netwerk van de toekomst.

Duurzaamheid

De RET hecht groot belang aan een beter milieu in de stad en de regio. Onze trams en metro’s rijden volledig op groene stroom. Eind 2019 introduceerde de RET 55 volledig elektrische bussen en in 2030 is de gehele busvloot volledig uitstootvrij. De RET streeft ernaar om het openbaar vervoer een nog duurzamere reisoptie te maken. In dat kader werken sinds 1 januari 2020 de RET en Eneco samen aan een energiepositief OV in 2030.

Mijn selectie