In 2022 moet de Cultuurcampus haar deuren openen op Rotterdam-Zuid, daaronder hebben Codarts Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en de gemeente Rotterdam hun handtekening gezet. De Cultuurcampus op Zuid moet een plek worden waar studenten zich verder kunnen ontwikkelen, en een samensmelting zijn van onderwijs en onderzoek op snijvlakken van wetenschap en kunsten. Met de komst van de Cultuurcampus vestigt het hoger onderwijs zich eindelijk ten Zuiden van de Nieuwe Waterweg. Het stadsdeel krijgt daarmee ook meteen een unieke instelling waar wordt samengewerkt op over allerlei disciplines heen en waar wordt bijgedragen aan onderzoek naar maatschappelijke kwesties die op Zuid spelen. Het wordt een inclusieve, uitnodigende plek waar buurtbewoners, bezoekers, studenten, docenten, cultuurmakers, creatieve ondernemers, bedrijven en onderzoekers elkaar ontmoeten. Een plek om te leren en studeren, te ondernemen en onderzoeken, te ontmoeten en vergaderen, creëren, innoveren, exposeren en presenteren.

Talent voor de toekomst van Rotterdam

Het onderwijs verwacht ook een meer diverse instroom van studenten, vanwege de locatie op Zuid. Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme: “Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Daar sta ik als wethouder voor. Ik juich het dan ook van harte toe dat er hoger onderwijs naar Zuid komt. Dat inspireert en motiveert jongeren uit de buurt om hun talenten volop te benutten. En wat is mooier om in je eigen buurt te kunnen studeren aan de hogeschool of universiteit?” Rutger Engels, Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam is enthousiast: “Vanuit de Cultuurcampus kunnen wij meer verbinding krijgen met talentvolle Rotterdamse jongeren. We hebben onze jongeren hard nodig voor de ontwikkeling en toekomst van deze prachtige stad.”

Iconische plek op Charloisse Hoofd

Als startlocatie voor de Cultuurcampus is gekozen voor het Charloisse Hoofd, een prachtige plek aan de Maashaven. De vier partijen verkennen hoe hier in 2022 de eerste onderwijsactiviteiten van start kunnen. Wethouder Kasmi: “De Cultuurcampus wordt op termijn een iconische plek waar ongetwijfeld veel toeristen naar toe komen. Dat biedt weer kansen op werkgelegenheid voor de Rotterdammers van Zuid.” Zakia Guernina, lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam: “Zuid is wat ons betreft dé plek voor stedelijke en maatschappelijke vernieuwing. Wij vinden het belangrijk om daar als hogeschool aan bij te dragen. Samen met de gemeente Rotterdam, Codarts en de Erasmus Universiteit gaan we onderzoeken of we onze samenwerking en de verbinding met Rotterdam Zuid kunnen versterken”. Wilma Franchimon, voorzitter College van Bestuur Codarts Rotterdam: “Ik geloof dat de kunsten en kunstopleidingen zichtbaar moeten zijn in heel de stad, ook op Zuid. De kans die er nu ligt om te onderzoeken of we gezamenlijk naar Zuid kunnen om daar onze samenwerking en verbinding met de omgeving te vergroten, is een geweldig mooie volgende stap.”
Logo Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mijn selectie