In de Nassauhaven zijn begin april de eerste zes en begin juli de volgende zes van in totaal achttien drijvende havenlofts aangemeerd. Woningen met zonnepanelen, een eigen waterzuivering en die warmte opwekken via een biomassa-installatie. 

Rotterdam groeit, maar ruimte om in de stad te bouwen is beperkt. Op het water is nog plek. Om ervaring op te doen met bouwen op het water is de gemeente op zoek gegaan naar een ontwikkelaar van duurzame waterwoningen. De Havenlofts in de Nassauhaven , een tot voor kort ongebruikt havenbekken, zijn daar het resultaat van.

Op 5 april kwamen de allereerste zes waterwoningen (Havenlofts) van Rotterdam aan in de Nassauhaven en op 8 juli kwamen de volgende zes van in totaal achttien drijvende havenlofts aan. Een smalle strook water in Feijenoord, vlak achter het bekende pand op palen van Unilever. Het transport ging vanaf de werf in Rotterdam-Oost over de Nieuwe Maas, waarbij aardig wat stuurmanskunst kwam kijken.

Drijvend en duurzaam

De Havenlofts zijn zeer duurzaam; ze hebben zonnepanelen en wekken warmte op via een biomassa-installatie. De lofts hebben hun eigen waterzuivering, waardoor ze niet hoeven te worden aangesloten op het riool. Bijzonder is ook dat de banken de Havenlofts beschouwen als huizen (onroerend goed) en bereid zijn er hypotheek op te verstrekken. Dit jaar worden de resterende twaalf waterwoningen in twee fases de Nassauhaven in gesleept. Het wordt de eerste – kleinschalige – drijvende woonwijk in Rotterdam. De ontwikkelaar gaat daarnaast de komst van deelfietsen en elektrische deelauto’s mogelijk maken. De kopers van de drijvende woningen en de andere wijkbewoners kunnen hiervan gebruik maken.

Eb en vloed

Door de open verbinding met de zee is eb en vloed voelbaar tot in de stad. In de Nassauhaven ligt het verschil van eb en vloed tussen de anderhalve en twee meter. Dit verschil noemen we ‘getij’. Zowel bij de bouw van de drijvende woningen als bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever is met het getij rekening gehouden.

Foto: Public Domain Architecten

Natuurvriendelijke oever

De oevers van de Nassauhaven waren tot voor kort recht en hard. Voor planten en dieren was weinig plek. Om het getij beter te kunnen ervaren, legde de gemeente een natuurvriendelijke oever aan. Deze oever grenst aan het bestaande Nassauhavenpark en is trapsgewijs aangelegd. De oever zorgt voor meer variatie in dieren en planten en maakt de woonomgeving nog groener. De ontwikkeling van een getijdenoever in een voormalig havenbekken is uniek in Nederland. Niet alle planten en dieren kunnen groeien of leven in dit brakke water. Daarom doet de gemeente tot en met 2022 onderzoek om de ontwikkelingen te volgen. Als er meer variatie in vis, water- en oeverplanten (vegetatie) en insectachtige waterdiertjes (macrofauna) ontstaat, betekent dit dat de kwaliteit van het water enorm vooruitgaat.

Waterwoningen hebben de toekomst

Rotterdam hoopt in de toekomst meer waterwoningen een plek te geven. Wethouder Bas Kurvers: ‘We wilden ervaring opdoen met drijvend bouwen en hebben daarom de markt uitgedaagd om met een plan te komen voor duurzame waterwoningen. Ik ben blij met de komst van de Havenlofts in de Nassauhaven van ontwikkelaar Team Havenloft. In de toekomst wil ik graag meer waterwoningen een plek in Rotterdam geven.’

Andere vormen van drijvend bouwen in Rotterdam zijn het Drijvend Paviljoen , het Dobberend Bos,  het Aqua Dock en Floating Farm.

 

Nassauhaven maakt onderdeel uit van Rivier als Getijdenpark, een programma dat in de regio getijdenparken en -oevers mogelijk maakt. Getijdenoever Nassauhaven wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en het programma Bestaand Rotterdams Gebied. Ook wordt het mogelijk gemaakt met steun van LIFE-f van de Europese Unie.

(Header) Foto: Public Domain Architecten

 

Gemeente Rotterdam logo

Gemeente Rotterdam

Meer van/over deze partner
Mijn selectie