Bijna 10.000 leerlingen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar zijn sinds 2010 geënthousiasmeerd voor wetenschap en geprikkeld om onderzoekend te leren via het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bijvoorbeeld met het Erasmus Junior College voor basisschoolleerlingen of het Erasmus Research Programme voor profielwerkstukken. Het Wetenschapsknooppunt brengt wetenschap naar de klas. Via het zogenaamde onderzoekend leren worden leerlingen gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren. Door vragen te stellen, onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Spelenderwijs onderzoek doen

Daarnaast ontwikkelt het Wetenschapsprogramma onderwijs voor leerlingen én leerkrachten. Zo ging in 2018 ‘Wie ben ik, wie ben jij?’ van start. Speciaal voor kinderen van de Rotterdamse bassischool de Catamaran, die nog niet zo lang in Nederland wonen en de taal nog niet volledig beheersen. In de lessenreeks wordt met de leerlingen gewerkt aan taalontwikkeling door spelenderwijs onderzoek te doen naar gevoelens, gedachten en gedrag.

Kapitein op eigen schip

Afgelopen jaar werden de activiteiten van het Wetenschapsknooppunt uitgebreid door een samenwerking met SV Gio. Voor dit onderwijsproject krijgen speciaal geselecteerde leerlingen van basisscholen uit Rotterdam-Zuid, die een extra uitdaging aankunnen, lessen op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit. Doel is om deze kinderen een goede start in het voortgezet onderwijs te geven en hen te leren dat ze hun eigen koers kunnen bepalen. Kinderen worden zo kapitein op hun eigen schip. Talentontwikkeling ten top!

Les op de universiteit voor een professor, of een student voor de klas

Het Wetenschapsknooppunt heeft een breed aanbod aan programma’s ontwikkeld. Het Erasmus Science Programme voor leerlingen uit de 3e klas van het vwo, het Erasmus Research Programme voor profielwerkstukken, het Erasmus Discovery Programme voor de onderbouw van de middelbare school, het Erasmus Junior College voor de basisschool met diverse lessenreeksen rond de thema’s Gaming, Rechten, Filosofie, Economie, Psychologie en Geneeskunde. Ook kunnen kinderen diverse kindercolleges en workshops volgen. Meer informatie over het Wetenschapsknooppunt. Foto: Rick Keus
Logo Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mijn selectie